S:t Matteus Symfoniorkester (SMSO)

SMSO är Sveriges enda symfoniorkester med direkt anknytning till en församling inom Svenska kyrkan.  Det är en orkester med en hög ambitionsnivå och ett professionellt arbetssätt. Orkestern består av såväl yrkesmusiker som amatörmusiker med mycket god ensemble- och orkestervana. Repertoaren är blandad och innefattar symfonier, requiem, kammarmusik samt samarbeten med  solister och kör.

Orkestern repeterar måndagskvällar i S:t Matteus kyrka och gör omkring tre produktioner per termin. I december ges de traditionella julkonserterna tillsammans med kyrkans körer. Vårsäsongen avslutas vanligtvis med en sommarkonsert med ett blandat program. För att utveckla orkestern genomförs årligen en repetitionshelg under hösten och en intensivdag under våren. Det görs även återkommande turnéer till andra kyrkor i Sverige.

Bland de senaste säsongernas spelade verk märks bland annat Mozarts 40:e symfoni i G moll, Beethovens violinkonsert i D dur (solist: Tobias Ringborg, dirigent: Sonny Jansson), vi kan också skryta med ett uruppförande, närmare bestämt av Minnen i vinden, skrivet av en av orkesterns cellister, Martina Bergenstråhle. Orkestern har också spelat Liszts 1:a pianokonsert i Ess dur (solist: Lowe Derwinger, dirigent: Sonny Jansson), Mozarts Requiem i D moll (Kv 626) tillsammans med Sankt Matteus kör och Eskilstuna domkyrkas kör, Beethovens 7:e symfoni i A dur,  Faurés Requiem i D moll,  Brahms 2: a symfoni i D dur,  Beethovens 5:e symfoni i C-moll, den så kallade ”Ödessymfonin” (dir: Sonny Jansson, konsertmästare: Anders Lagerqvist), Beethovens Chorfantasie i C-moll (solister: Teres Löf, piano och sångsolister från Kungliga Musikhögskolan), Saint Saëns 2:a pianokonsert i G moll (solist: Roland Pöntinen, dir: Sonny Jansson), Mendelssohns violinkonserter i E moll och D moll (solist: Tobias Ringborg, dir: Sonny Jansson), Mendelssohns Reformationssymfoni.