S:t Matteus Symfoniorkester (SMSO)

SMSO är Sveriges enda symfoniorkester med direkt anknytning till en församling inom Svenska kyrkan.  Det är en orkester med en hög ambitionsnivå och ett professionellt arbetssätt. Orkestern består av såväl yrkesmusiker som amatörmusiker med mycket god ensemble- och orkestervana. Repertoaren är blandad och innefattar symfonier, requiem, kammarmusik samt samarbeten med  solister och kör.

Orkestern repeterar måndagskvällar i S:t Matteus kyrka och gör omkring tre produktioner per termin. I december ges de traditionella julkonserterna tillsammans med kyrkans körer. Vårsäsongen avslutas vanligtvis med en sommarkonsert med ett blandat program.