S:t Matteus Musikvänner

Stöd Musikverksamheten i S:t Matteus församling

Medlemskap i MMV:
175 kr / år för enstaka medlem
och 225 kr / år för familj,
”e-postmedlem” 150 kr / 200 kr.
BG 345-7702
V.g. texta namn och adress.
e-post: ewa.skogstrom@lskonsult.nu
Box 5152, 102 44 Stockholm
tel. 08-660 40 60

Välkommen att bli medlem!